Canxi hydroxit là gì? Tính chất hóa học, ứng dụng

Canxi hydroxit là gì

Canxi hydroxit là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Ca(OH)2, thường được gọi là vôi ngậm nước hoặc vôi tôi. Nó là một chất rắn dạng bột màu trắng. Sau khi thêm nước, nó có hai lớp, dung dịch nước phía trên được gọi là nước vôi trong, và lớp phủ bên dưới được gọi là sữa vôi hoặc bùn vôi.

Canxi hydroxide là một chất bazơ mạnh, có khả năng khử trùng và và có tác dụng ăn mòn trên da và vải. Ca(OH)2 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nó là một vật liệu xây dựng thường được sử dụng, cũng được sử dụng làm chất diệt khuẩn và nguyên liệu hóa học.

Tính chất vật lý của canxi hydroxit

  • Là một loại bột trắng tinh tế ở nhiệt độ phòng, ít tan trong nước, dung dịch nước trong suốt của nó thường được gọi là nước vôi trong và huyền phù sữa bao gồm nước được gọi là vôi tôi.
  • Nó không hòa tan trong rượu, hòa tan trong muối amoni và glycerin và có thể phản ứng với axit để tạo thành muối canxi tương ứng.
  • Công thức hóa học: Ca(OH)2
  • Trọng lượng phân tử: 74.096
  • Điểm nóng chảy: 580 ºC
  • Điểm sôi: 2850 ºC
  • Hòa tan trong nước: 1,65 g / L ở 20 ºC
  • Tỉ trọng: 2,24 g / mL ở 20 ºC

Độ hòa tan của canxi hydroxit giảm khi nhiệt độ tăng vì nó có hai hydrat [Ca (OH) 2 · 2H2O] và [Ca (OH)2 · 12H2O]. Độ hòa tan của hai hydrat này lớn và độ hòa tan của canxi hydroxit khan rất nhỏ. Khi nhiệt độ tăng, các hydrat tinh thể này dần dần trở thành canxi hydroxit khan, do đó độ hòa tan của canxi hydroxit giảm khi nhiệt độ tăng.

Tính chất hóa học của Ca(OH)2

Canxi hydroxide là một chất kiềm mạnh và có tác dụng ăn mòn trên da và vải . Tuy nhiên, vì độ hòa tan thấp, nó không gây hại như natri hydroxit và các bazơ mạnh khác.

Canxi hydroxit có thể hoạt động với chỉ thị axit-bazơ: Dung dịch thử nghiệm quỳ tím có màu xanh dung, dịch thử phenolphthalein không màu có màu đỏ.

Leave Comments

0931558910
0931558910